Pengurusan Rekod Fizikal

Jumlah informasi yang dijanakan dari organisasi anda akan makin berkembang, dan pematuhan adalah kirtikal. Pengurusan rekod membantu anda mengemaskini informasi bisnes di setiap peringkat - dari masa dokumen dikeluarkan sehingga pelupusan dan kitar semula.

Rekod Fizikal Yang Dikendalikan

Dalam masyarakat hari ini yang semakin kompleks, organisasi bergelut untuk menyelamat, mengurus dan menyimpan pelbagai rekod fizikal

Pita Sandaran

Cakera Padat

Fail

Buku

Kontrak

Peta

Katalog

Lukisan

Barangan Media

Khidmat Simpanan Dokumen

Simpan Dengan betul

Kami menyediakan ruang penyimpanan terkawal untuk aset paling berharga anda.

$

Kos untuk mengeluar, mengguna, menyimpan dan melupus setiap keping dokumen1

minit

untuk mencari dokumen kertas2

%

daripada bisnes akan gagal dalam jangka masa tiga minggu sekiranya mengalami kehilangan tinggi rekod kertas disebabkan bencana air atau api3

keping

purata helaian kertas yang digunakan setiap pekerja setiap tahun.4

1. Net@work, "Six Real Reasons Why You Should Go Paper Less in 2015" (accessed April 7, 2015)
2. ibid
3. Jason Peck, 5 Manufacturing Business Benefits Of Shifting Paper Forms To Mobile Apps (accessed April 7, 2015)
4. David Howell, "How creating a paper-light office can make big business savings" (accessed April 7, 2015)

Ketahui Lebih Lanjut?

Hubungi kami untuk perundingan percuma!

ATAU Emel Kami

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.